Saturday, March 12, 2011

NVDA with Kannada and other Indian languages

hi everybody, after a long time I am writing in my blog. For a change this time I am writing in my mother tongue. This article is about a TTS called eSpeak and its use in Kannada and some other Indian languages.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಬರಹ. ಈಗ ನಾನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಸ್ಪೀಕ್ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ (text to speech) ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಅಥವ ಮಾತಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ನಾನೂ ಕನ್ನ್ನಡ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡವಲ್ಲದೇ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಕರ್ತೃವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಜೊನಾತನ್ ಡಡ್ಡಿಂಗ್‌ಟನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಉಚಿತ ಹಾಗು ಓಪನ್‌ಸೋರ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ರೂಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಖುಶಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಡ್ಡಿಂಗ್‌‌ಟನ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಈಸ್ಪೀಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೭೪ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಧರೇ ಡಡ್ಡಿಂಗ್‌ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಜೊನಾತನ್ ಡಡ್ಡಿಂಗ್‌ಟನ್ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜಸೇವಕರಲ್ಲವೇ? ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂಧರಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಧೀಮಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂದರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶೆಯ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಎನ್‌ವೀಡೀಏಎಂಬ ಉಚಿತ ಹಾಗು ಓಪನ್‌ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ರೀಡರ್ ತಂತ್ರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ಅಂಧರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಆಶೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ನನ್ನ ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: tss.abs@gmail.com
ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ೯೯೮೦೯೮೯೧೭೧.

ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿಸಲು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಿಪ್ ಫೈಲನ್ನು ನಿಮಗ್ಎ ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಷ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೀ ಮತ್ತು "NVDA.exe" ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ!

ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉದಾ: ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಪಂಜಾಬಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಉರ್ದೂ, ನೇಪಾಳಿ, ಇತರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈಸ್ಪೀಕ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತದೆ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

If you want to use other Indian languages like, Panjabi, Urdu, Telugu, MalayaLam, Hindi, Nepali, Tamil, etc, follow the below given steps:

1. Extract the given file to any location, then run "NVDA.exe" file.
2. Press insert+n and select preferences menu itom in that menu.
3. Select the voice settings press enter or click on that.
4. A dialog box get open, in that a list box is there which lists all the available languages there select the desired language and press enter on that.
5. Again press insert+n and selecct "save configuration" and hit enter on that or click the left mouce button. You are done.

Note: The eSpeak reads the Indian language texts which are written only in Unicode.

Please click here to download.

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಫಾರ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಂತಿಸಿಸ್ ಮೆತೆಡ್ (forment synthesis method) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಧ್ವನಿ ಮನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೋರಿಯನ್ನು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್ [SSML (Speech Synthesis Markup Language)] ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಇತರೆ ಧ್ವನಿ ಜನಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಟ್-ಎಂಡ್ (Front-end) ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿಯೂ ಸಹಾ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು "ವಿಂಡೋಸ್" (Windows) ಮತ್ತು "ಲೈನೆಕ್ಸ್" (Linux) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ (opperating systems) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ರೀಡರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

2 comments:

  1. ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಶನೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ.

    ReplyDelete
  2. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ.
    ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.
    ಕರಿಬಸಪ್ಪ.(ನಂದಿ) ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು.ದಾವಣಗೆರೆ.

    ReplyDelete